Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Korzenie naszego klubu sięgają roku 1990, kiedy to prof. Kazimiera Milanowska otrzymała od Austina Jenningsa – ówczesnego Światowego Prezydenta Klubów Lions zalecenie  założenia żeńskiego klubu w Poznaniu. Do współpracy zaprosiła pełną energii Krystynę Szmeję, klubami wprowadzającymi zostały LC Poznań Patria i LC Karlshamm ze Szwecji.
Inauguracja  klubu odbyła się 16 stycznia 1992r. , a pierwszym charter prezydentem została Elżbieta Rotnicka.
Obecnie klub skupia 22 aktywne  i zaangażowane lionki z różnych środowisk.

Programy stałe
Nasze programy na przestrzeni lat ulegały modyfikacji, rozszerzając zakres pomocy i wsparcia.
Niezmiennymi beneficjentami od początku naszej działalności pozostają wielodzietne rodziny z poznańskich Rataj, dzieci chore na cukrzycę oraz Rodzinne Domy Dziecka.
Od kilku lat  wspieramy szczególnie utalentowaną artystycznie młodzież, która odnosi sukcesy w kraju i za granicą. Do tego wyróżniającego się grona należą:
Piotr Żukowski, laureat konkursu pianistycznego we Włoszech 2004r., Jacek Kortus, finalista XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w 2005r., Marta Wryk, ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Muzyczny w Warszawie oraz Manhattan School of Music w Nowym Yorku, Mateusz Smól, laureat konkursu skrzypcowego w Moskwie 2007 r., Jan Barański, finalista konkursów fortepianowych w kraju i za granicą 2007,Cyprian Sekrecki {fortepian} Poznańska Szkoła Talentów 2008 r. oraz Magdalena Łapaj, finalistka wielu konkursów międzynarodowych.
Cieszymy się i obserwujemy ścieżki karier naszej uzdolnionej młodzieży, która pozostaje z nami w serdecznym kontakcie. Osobliwym  podziękowaniem za okazaną pomoc jest artystyczny udział w naszych koncertach i jubileuszach.

Projekty ogólnopolskie i międzynarodowe
Współuczestniczymy w ogólnopolskich akcjach Okręgu takich jak: pomoc powodzianom w 1997/98 r., katastrofa hali w Katowicach 2006 r., „Bratek” Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Barlinku, ”Powiększalnik w każdej klasie” dla niedowidzących osób w Owińskach, tornado w Polsce 2012 r.
Wspieramy także międzynarodowe programy humanitarne, „Ratowanie wzroku w krajach  trzeciego świata” 2005-2008, pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, ratowanie zabytków Lwowa 2006 r., „Szczepienia przeciw odrze dzieci w Afryce” 2011 r. oraz ofiary kataklizmów: Haiti 2010 r., tsunami w Japoni 2011 r., huragan Sandy w USA 2012 r., tajfun na Filipinach 2013 r., powódż w Niemczech 2013 r.

Inne zrealizowane projekty

 • świąteczne paczki dla wielodzietnych rodzin z poznańskich Rataj i dzieci chorych na cukrzycę od 1991r.
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci z porażeniem mózgowym z Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Obornikach Wlkp.
 • przekazanie odzieży i finansowe wsparcie dla Domu Dziecka w Kórniku-Bninie w latach 1997/98 i 2003/2004
 • przekazanie łóżek rehabilitacyjnych i wózka inwalidzkiego na oddział rehabilitacyjny w szpitalu w Puszczykowie 2004 r.
 • pomoc finansowa dla Domu Dziecka w Delitsch 2004 r.
 • zakup pralek i świąteczne paczki dla Rodzinnych Domów Dziecka w Poznaniu od 2006 r.
 • zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnej studentki i pokrycie kosztów obozu rehabilitacyjnego we Włoszech {9-th Disabled Young People International Camp} 2007 r.
 • sfinansowanie kosztów obozu rehabilitacyjnego dla dziecka z porażeniem mózgowym 2007 r.
 • stypendium dla dziewczynki bez środków do życia na ukończenie szkoły handlowej 2007 r.
 • wsparcie dzieci ze Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych w Wałczu w konkursie na plakat pokoju w 2008 r. {pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim}
 • pomoc dla całkowicie osieroconego maturzysty 2008 r.
 • dofinansowanie obozów i koloni dla dzieci z ubogich rodzin. 

Jesteśmy także klubem sponsorującym i opiekującym się klubem LEO 1990.

Współpraca
Od 1992r jesteśmy członkiniami Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Stowarzyszeń Organizacji Charytatywnych.
W roku 1999 zawarłyśmy umowę jumelage z LC Delitzsch w Niemczech.
W kadencji 2003/2004 klub znajdował się w pierwszej 10 najlepiej działających klubów w Polsce.
W 2004 klub pomagał w organizacji XIII  Krajowej Konwencji w Poznaniu, a w roku 2007 współuczestniczył w organizacji wizyty Al. Brandela w Polsce.
Pozostajemy w stałej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Działalność w Okręgu 121 Polska
Elżbieta Antoszewska pełniła funkcję Gubernatora Okręgu 121 Polska  w kadencji 2012/2013 i I-vice Gubernatora  w kadencji 2011/2012. Wcześniej w kadencji 2008/2009 Przewodnicząca Strefy i Pełnomocnik Gubernatora ds. LEO. W 2010 r. była Dyrektorem Międzynarodowego Obozu w Krzyżownicach. Aktualnie Guiding Lion w Zielonej Górze 2014 r.
Elżbieta Rotnicka - Charter Prezydent i wieloletni skarbnik, Przewodnicząca Strefy w kadencji 1994/1995, Pełnomocnik Gubernatora ds.LEO 1997/1998 r. Wyróżnienie Melvin Jones Fellowship  za całokształt działalności.
Joanna Szafarkiewicz - Przewodnicząca Strefy  w kadencji 2003/2004 oraz Pełnomocnik Gubernatora ds. Europejskiego Konkursu Muzycznego w kadencji 2012/2013/2014.
Elżbieta Rogacka - Przewodnicząca Komisji Międzynarodowej  Wymiany Młodzieży w kadencji 2006/2007.
Irena Nowacka, Krystyna Raczkowska i Ewa  Rotnicka–Janiec za wsparcie światowego programu ratowania wzroku znalazły się w zaszczytnym gronie MJF.
Anna Guziałek - Przewodnicząca Strefy Poznań II w kadencji 2010/2011, Przewodniczaca Regionu Centralno-Zachodniego i Strefy Poznań I  oraz Guiding Lion  w kadencji 2013/2014.
Irena Nowacka - Przewodnicząca Strefy Poznań II w kadencji 2011/2012 i Barbara Jakimowicz  pełni  w bieżącej kadencji funkcję Przewodniczącej  Strefy PoznańII.

Żródła pozyskiwanych funduszy
Podstawą naszych dochodów były początkowo bale noworoczne, a obecnie Jesienne Koncerty Charytatywne, które na stałe wpisały się w  kulturalne kalendarium Poznania.
Koncertom towarzyszą magiczne miejsca, niezwykli artyści i ich dzieła oraz wyjątkowi goście. Otrzymujemy również donacje z LC Delizsch oraz darowizny rzeczowe i bezpłatne różnorodne usługi od  sympatyków naszego klubu.
Łączna wartość udzielonej pomocy w zbilansowanej historii klubu to suma ok. 700 000 zł.

Przekazanie władzy w klubie następuje latem w aromatycznych ogrodach naszych koleżanek a w okresie bożonarodzeniowym zasiadamy do uroczystej wigilii, ulegając magii tego wyjątkowego wieczoru. W roku 2011 uroczyście obchodziłyśmy jubileusz XX-lecia powstania klubu.
Członkinie naszego klubu reprezentują nas również na światowych konwencjach, aktywnie i barwnie wpisując się w różnorodne puzzle Lionów z całego świata.

Anna Guziałek
Prezydent LC Poznań Polonia kadencji 2008-2010