Artykuły

Cegiełka do walki z Covid-19

Lions Club Poznań Polonia w dniu 2 kwietnia 2020 r. przekazał dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu, będącego obecnie jednoimiennym szpitalem zakaźnym kwotę 10.000 zł na środki ochrony osobistej dla służb ratowniczych i personelu medycznego.

Barbara Jakimowicz
Sekretarz LC Poznań Polonia